Reel ekonomi: yaşlanan bir Avrupa'da sağlık sistemi

Avrupa toplumu derin bir dönüşüm yaşıyor. Saçı kırılan insan sayısı artıyor. Yaşam süresinin uzaması, düşük doğum oranı, savaş sonrası doğan neslin emekli olması… İşte ekonomilerimizi sınava sokan bunlar.

Avrupa toplumu derin bir dönüşüm yaşıyor. Saçı kırılan insan sayısı artıyor. Yaşam süresinin uzaması, doğum oranının düşük olması, savaş sonrası doğan neslin emekli olması… Bunlar ekonomimizi sınava sokan nedenler.

Reel Ekonomi'nin bu bölümünde giderek artan bir sınavdan geçen sağlık sistemimizi inceliyoruz.

Ama önce, yaşlanan Avrupa hakkındaki bilgilerimizi tazeleyelim.

2060 yılında Avrupalıların bugün olduğundan daha fazla çocuğu olacak. Ancak bu nüfusun yaşlanmasını engelleyemeyecektir. Çünkü yaşam beklentisi artmaya devam edecek. Devam eden göçün 2040 yılından itibaren azalması mümkündür.

Sonuç olarak, genç çalışan nüfusun beslemek zorunda kalacağı emeklilerin sayısı uzun vadede iki katına çıkacak.

Şu anda 65 yaş üstü her birey için 4 kişinin çalışması gerekiyor. Ancak yaşlanma krizi nedeniyle bu sayı 2023'te 2'ye düşecek.

2060 yılında her çalışan bir emeklinin maaşını karşılayacak. 2023-2060 yılları arasında çalışan nüfus 9 milyon kişi azalacak.

Bu tablo 3 parçaya bölündüğünde daha net hale gelir. Aktif nüfus 2007-2011 arasındaki ilk dönemde arttı. 2012-2022 arasında genç nüfus artacak ve savaş sonrası doğan nüfusun tamamı emekli olacak. Ancak bu eğilimler çalışan nüfus tarafından dengelenecektir. Ancak 2023 yılından itibaren yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte çalışan sayısı da azalmaya devam edecek.

“Avrupa Komisyonu Yaşlanma Raporu 2015”: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf

Maithreyi Seetharaman, euronews:
Yaşlı insan sayısının artması sağlık harcamalarının da artmasına neden olacaktır. Uzun vadeli tedavilerin maliyeti, hem orta hem de uzun vadede 16 Avrupa ülkesinin bütçelerine ağır bir yük oluşturacak.

Sadece yaşa bağlı harcamaları dikkate alırsak, bunların gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2060 yılında yüzde 2 artacak.

Durumu yerinde inceleyen Guillaume Desjardins, Slovenya'ya giderek sağlık sistemlerine ve alınan derslere ilişkin raporu inceledi.

Franci, emekli:
“79 yaşındayım. Sağlığım iyi. “Yürüyüş yapıyorum, araba kullanıyorum, bisiklete biniyorum ve kayak yapıyorum.”

Ne yazık ki her yaşlı insan Franci kadar şanslı değil. Sağlık hizmetleri maliyetleri Avrupalı ​​aileler ve sağlık sistemleri için büyük faturalar anlamına geliyor:

“Banyolu oda için ayda 660 euro kira ödüyorum. “Başka hiçbir masrafım ve ihtiyacım yok.”

Natasa Schwartbartl, Sosyal İşler Başkanı:
“Masraflarını kendileri karşılamak zorundalar. Eğer bunu yapamıyorlarsa çocukları devreye girmelidir. “En kötü senaryoda, kimsenin parası yoksa masrafları hükümet karşılıyor.”

Guillaume Desjardins, euronews:
“Projeksiyonlara göre Avrupa nüfusu önümüzdeki birkaç yılda yüzde 3 artacak. Ancak 2060 yılında yaşlı insan sayısı bugüne göre %60 daha fazla olacak. Bu da onlara sahip çıkmak, ihtiyaçlarını karşılamak anlamına geliyor, bu da daha fazla istihdam anlamına geliyor.”

Slovenya'nın zorunlu sağlık sigortası için çalışan katkılarına bağımlılığı, onu işgücü piyasasındaki dalgalanmalara karşı savunmasız hale getiriyor. Sağlık bakım maliyetlerini dengelemek için kanserin erken teşhisi ve kapsamlı, uzun vadeli tedavi sigortası gibi ön tedbirlere önem verilmektedir.

Guillaume Desjardins, euronews:
“Slovenya, yaş piramidiyle ilgili masrafların karşılanması konusunu ele almaya başladı bile. “2060 yılında nüfusun yaşlanmasının maliyeti Avrupa ulusal hasılasının %1,4'üne ve Slovenya milli hasılasının %6,8'ine karşılık gelecektir.”

Nataşa 10 yıl sonra emekli olacak. Kendisi ve meslektaşlarının, eski bir toplumun yükünü taşıyabilecek bir sisteme ihtiyacı var. Devlet ile vatandaş arasında yük paylaşımı kaçınılmazdır. Slovenya'da sosyal sigorta kısmen özelleştirilmiştir. Yaşlılara yönelik bakım evleri artık finanse edilmiyor. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri duruma uyum sağlamak için emeklilik yaşını artırdı.

IMAD Direktörü Bostjan Vasle:
“Göç olmadan bu sorunu çözemezsiniz. İnsanları Slovenya'ya gelip çalışmaya çekmenin yollarını bulmalıyız. “Bu yaşamak, çalışmak ve tabii ki emekli olmak için de geçerli.”

Peki bugünkü hedeflerimizden sapmadan kendimizi nasıl emeklilik ekonomisine dönüştürebiliriz? Çünkü eminiz ki Franci, arkadaşları ve hepimiz bir gün yaşlanacağız.

Maithreyi Seetharaman, euronews:
Slovenya bir konuyu daha gündeme getiriyor. 2060 yılına kadar Avrupa ülkelerinin yarısının nüfusu azalacak. Bu sağlık sistemi açısından ne anlama geliyor?

Pedro Barros, Lizbon'daki Nova Üniversitesi'nde ekonomi profesörüdür. Portekiz sağlık reformu Uygulamada somut olarak neyi gösteriyor? Avrupa tüm bunlardan ne gibi dersler çıkaracak?

Ekonomi profesörü Pedro Barros:
“Aslında deneyimlerimiz bize bu reformların gerçekleştirilmesinin zor olduğunu gösteriyor. Bunlar uzun zaman alıyor. Ulusal Sağlık Hizmetiyle sahip olduğumuz gibi uzun vadeli bir sağlık sistemi oluşturmak bile 10 yıl sürüyor. Henüz yarı yoldayız. Bu nedenle işlerin nasıl yapılacağını tam olarak anlamak, yeni fikirlerin insanlara nasıl kabul ettirileceğini, profesyonellerin ve yaşlıların farklı modellere geçiş süreci en büyük sorunlar arasında yer alıyor.

euronews:
“Bu model farklı sistemlerin olduğu bir Avrupa’da uygulanabilir mi?”

Ekonomi profesörü Pedro Barros:
“Evet, şüphesiz yapılabilir. Bu sayede farklı fikir ve tercihler karşılanır. En büyük sorun insanların tepkisi. Örneğin, insanların evde bakımı sorununun sadece doktorlar tarafından değil aynı zamanda hemşireler ve terapistler tarafından da gözden geçirilmesi muhtemelen gerekli olacaktır”.

euronews:
“Bu tür reformlar ekonomiyi büyütmek için gereken iş fırsatlarını yaratabilir.”

Ekonomi profesörü Pedro Barros:
“Bazen insanların hayatlarının organizasyonunu abartıyoruz. Ancak insanlara birden fazla seçenek sunulduğunda her zaman en pahalı olanı seçmiyorlar. Yeni yöntemleri test edebiliriz. Yaşlıların katkıları yeni işyerlerinin oluşmasına da olanak sağlayacak. Bunu zaten görüyoruz. Şirketler, insanların ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabilmesi için izlenebilir destek araçları sunuyor. Sosyal güvenliğin fırsatlar yaratmak için bunlardan ilham alması gerekiyor.”

euronews:
“Bunlar fırsatlar. Peki ya uzun vadeli tedavilerden kaynaklanan artan maliyet riskleri?

Ekonomi profesörü Pedro Barros:
“Olumlu nokta, maliyetleri azaltmak için yeniden yapılanma açısından durumu değiştirebilmemizdir. Bağımsız yaşamaktan bahsettiğimizde risklerden biri de evin içine düşmedir. Ancak insanlar evde kalmayı ve bu riskle yaşamayı tercih ettiğinde, onları ziyaret ettiğimizde veya telefonla durumlarını sorduğumuzda, muhtemelen onları hastaneye götürmekten daha ucuza mal olacak. Master plana baktığımızda karmaşık konuların olduğu aşikar. Ama yeni bir vizyonla duruma baktığımızda çok ciddi finansal riskler olmayacak.

euronews:
“Peki, sorunun Avrupa çapında doğru bir şekilde ele alındığını düşünüyor musunuz?”

Ekonomi profesörü Pedro Barros:
“Gerçekte herkes için işe yarayan bir politika bulmak kolay değil. Ancak sağlık yararları konusunda tüm ülkeler arasında paylaşılabilecek yeni bir bakış açısına sahip olmak iyi bir başlangıç ​​noktası olabilir ve politikaların uygulanmasına olanak sağlayabilir. Öncelikle insanların yaşlandıkça ne istediklerini ve ne tür bir bakım almak istediklerini düşünmemiz gerekiyor. Bu nedenle kendi kabuklarına çekilmek yerine, içinde bulundukları, ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi karşılayabilecek bir sistemde daha sağlıklı olmaya çalışmak onlar için en doğru politika gibi geliyor bana.

euronews:
“Pedro, daha olgun bir Avrupa için daha olgun bir vizyona ihtiyacımız var. Seyircilerimize ve sizlere çok teşekkür ederiz. Tekrar buluşana kadar.

“Yaşlanma ve sağlık yararlarına ilişkin Avrupa değerleri”:
http://ec.europa.eu/health/ageing/policy/index_en.htm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir